Kamera on-line

Obchody 90 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

28 listopada (sobota) w Miejskim Domu Kultury odbyły się Wojewódzkie Obchody 90 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża i 51 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Mottem tegorocznych obchodów było hasło "Nienawiść burzy światy, a miłość je odbudowuje". W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz województwa opolskiego w osobach Wicewojewody Opolskiego Antoniego Jastrzębskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

1.jpeg 2ok.jpeg 3ok.jpeg 4ok.jpeg

Prezes Opolskiego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża Elwira Bury przypomniała genezę powstania Organizacji podkreślając jak ważną rolę spełnia Organizacja w obecnej dobie. Zasłużeni działacze zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman złożył na ręce Pani Prezes wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich działaczy czerwonokrzyskich za bezinteresowną działalność i poświęcenie w pracy na rzecz drugiego człowieka. W rocznicowych obchodach Zarząd Powiatu był reprezentowany przez Jerzego Pałysa.

Organizatorem uroczystości był Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie Koźlu.

Włodzimierz Kominek

×

Zapisz się do newslettera