Kamera on-line

Obchody 90 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

28 listopada (sobota) w Miejskim Domu Kultury odbyły się Wojewódzkie Obchody 90 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża i 51 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Mottem tegorocznych obchodów było hasło "Nienawiść burzy światy, a miłość je odbudowuje". W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz województwa opolskiego w osobach Wicewojewody Opolskiego Antoniego Jastrzębskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

1.jpeg2ok.jpeg3ok.jpeg4ok.jpeg

Prezes Opolskiego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża Elwira Bury przypomniała genezę powstania Organizacji podkreślając jak ważną rolę spełnia Organizacja w obecnej dobie. Zasłużeni działacze zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman złożył na ręce Pani Prezes wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich działaczy czerwonokrzyskich za bezinteresowną działalność i poświęcenie w pracy na rzecz drugiego człowieka. W rocznicowych obchodach Zarząd Powiatu był reprezentowany przez Jerzego Pałysa.

Organizatorem uroczystości był Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie Koźlu.

Włodzimierz Kominek

×

Zapisz się do newslettera