Kamera on-line

Odznaczenia dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wniosek Opolskiego Kuratora Oświaty

MEDALEM  KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 
uhonorowani zostali:
 
Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja:
Mgr Grażyna Bryłka - nauczyciel j. polskiego
Mgr Krystyna Glinka Lewandowska - nauczyciel chemii i przedsiębiorczości
Mgr Irena Kula - nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy
Mgr Beata Lipok - wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Mgr Anna Ledwig - nauczyciel informatyki i chemii
 
I LO im. Henryka Sienkiewicza:
Mgr Mirosława Muc – nauczyciel j. polskiego  
 
W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
NAGRODY  MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ OTRZYMALI:
II LO im. Mikołaja Kopernika:
Mgr Zofia Wyrozumska – wicedyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego
 
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
uhonorowani zostali:
 
I LO im. Henryka Sienkiewicza:
St. referent Aleksandra Przybysz
 
MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
 
I LO im. Henryka Sienkiewicza:
Mgr Alicja  Bachowska – nauczyciel matematyki i informatyki
Mgr Sylwia Pieczyk – nauczyciel j. niemieckiego    
Mgr Witold Szkodziński – nauczyciel j. angielskiego
Mgr Joanna  Żyła – nauczyciel j. polskiego   
 
 
 
 
 
 

 

×

Zapisz się do newslettera