Kamera on-line

Starosta i zarząd z absolutorium. Nikt nie był przeciw

Starosta i zarząd powiatu z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. To oznacza, że samorząd dobrze wydatkował pieniądze, a praca w zarządzie przebiegała sprawnie. Pozytywną opinię w sprawie budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a Komisja Rewizyjna Rady Powiatu zawnioskowała do radnych o udzielenie absolutorium. 15 radnych było "Za", jedynie 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował przeciw. Wykonanie budżetu należy przede wszystkim ocenić pod względem zrealizowanych inwestycji, a tych w minionym roku było naprawdę wiele i dotyczą w zasadzie wszystkich obszarów działalności powiatu, czyli służby zdrowia, oświaty, dróg czy opieki społecznej.

To był dobry budżet, ale jednocześnie trudny, bo musimy wziąć pod uwagę od lat niezmienione dochody dla samorządu przy rosnących zadaniach i oczekiwaniach mieszkańców – mówi starosta Małgorzata Tudaj, która po głosowaniu podziękowała wszystkim pracownikom samorządowym oraz radnym. – To jest ocena ich rocznej pracy – podsumowała.

Zarząd powiatu przedstawił też radnym raport o stanie powiatu. To obszerniejszy dokument omawiający zadania zrealizowane przez samorząd, analizujący iloma obszarami i w jaki sposób starostwo powiatowe wykonywało swoją pracę w obszarze np. oświaty.

- Raport przedstawiliśmy po raz drugi, zobowiązuje nas do tego ustawa i jak się przyjrzymy to rzeczywiście mamy tam obraz tego z iloma zadaniami musimy się mierzyć i jak wygląda nasza praca nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale również organizacyjnym – podkreślił wicestarosta Józef Gisman.

Raport o stanie powiatu również został pozytywnie przegłosowany przez radnych, którzy udzielili zarządowi wotum zaufania. Wydatki w 2019 roku wyniosły około 106 mln zł, z tego 15 procent to inwestycje i remonty, to sporo biorąc pod uwagę strukturę dochodów powiatu, które w znacznej części są ukierunkowane na finansowanie konkretnych zadań, jak np. dotacje czy subwencja oświatowa, która zwykle jest zbyt niska i powiat musi dokładać do oświaty z innych źródeł.

Sesja Rady Powiatu ze względów bezpieczeństwa odbyła się w auli Zespołu Szkół nr 1 w Koźlu.

al

O zrealizowanych przez powiat inwestycjach przeczytacie TU

Raport o stanie powiatu TU

ses1.jpeg

ses2.jpeg

ses3.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera