Kamera on-line

Od poniedziałku 1 czerwca otwieramy się dla państwa bardziej, ale zachowujemy względy bezpieczeństwa!

Podstawową formą załatwienia spraw w urzędzie i kontaktu z jego pracownikami jest forma:

Pisemna przez utworzone okienko podawcze znajdujące się w drzwiach wejściowych budynku Starostwa, Plac Wolności 13, Kędzierzyn-Koźle

lub

w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia składanego dokumentu – wydzielone stanowisko na parterze budynku przy Placu Wolności 13.

Pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego,

Elektroniczna z wykorzystaniem platformy internetowej ePUAP na adres:

EPUAP: /SPKK/skrytka.

Dopuszcza się realizację zadań przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu poprzez bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym na konkretną godzinę, jeżeli urzędnik stwierdzi, że sprawa wymaga kontaktu osobistego.

Numery telefonów: 77 472 32 00, 77 405 27 30.

Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników urzędu dostępny jest na stronie
BIP Starostwa w zakładce - Menu podmiotowe/O powiecie/Informacje ogólne:

Link: http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7/informacje-ogolne.html

BUDYNEK GŁÓWNY

Do budynku przy PLACU WOLNOŚCI 13 w celu bezpośredniego załatwienia sprawy dopuszcza się petentów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem w szczególności w celu załatwienia spraw:

Z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu:

wydzielona część parteru budynku - pokój 5 (pojazdy), pokój 9 (prawa jazdy).

tel.: rejestracja pojazdów - 77 405 27 63,  405 27 38, 405 27 37, 405 27 56,

                 prawa jazdy - 77 405 27 36,

Szczegółowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy:

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2072/2103/wydzial-komunikacji-i-transportu-g.html

Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowanych przez

Wydział Budownictwa i Architektury:

Stanowisko przygotowane na parterze budynku.

tel.: 77 405 27 24,  77 405 27 21,  77 405 27 11, 77 405 27 23,

Z zakresu spraw dotyczących ochrony zabytków realizowanych przez

Powiatowego Konserwatora Zabytków:

Stanowisko przygotowane na parterze budynku.

tel.: 77 405 27 54,

Z zakresu zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

Stanowisko przygotowane na parterze budynku.

tel.:  77 40 52 716,

 

POZOSTAŁE BUDYNKI

Do budynku przy JUDYMA 5 w celu bezpośredniego załatwienia sprawy dopuszcza się petentów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem w szczególności w celu załatwienia spraw:

Z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Stanowisko przygotowane na parterze budynku.

tel.: 77 405 27 87, 77 405 27 89, 

Z zakresu przyjmowania wniosków realizowanych przez

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Stanowisko przygotowane na parterze budynku.

tel.: 77 405 27 85,

Do budynku przy ul. JUDYMA 4 w celu bezpośredniego załatwienia sprawy dopuszcza się petentów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem w celu załatwienia spraw z zakresu zadań realizowanych przez

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

Stanowisko przygotowane na parterze budynku.

tel.:
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
Ewidencja - 77 40 52 791
Wypisy - 77 40 52 797

Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Ośrodek - 77 40 52 793
Mapa numeryczna - 77 40 52 792
ZUD - 77 40 52 795

Referat Gospodarki Nieruchomościami: 77 40 52 798

Bezpośrednia obsługa odbywa się z uwzględnieniem rygorów sanitarno-epidemicznych, liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym wyznaczonym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

W przypadkach braku konieczności bezpośredniej obsługi dokumenty należy składać
w formie:

Pisemnej przez utworzone okienko podawcze znajdujące się w drzwiach wejściowych budynku Starostwa, Plac Wolności 13, Kędzierzyn-Koźle,

Pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego,

Elektronicznie z wykorzystaniem platformy internetowej ePUAP na adres
EPUAP: /SPKK/skrytka.

 

W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia sprawy proszę o podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail przy każdym składanym wniosku.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość. Szczegółowe informacje pod nr tel. 77 405 27 50.

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu dostępne są na stronie internetowej „Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski” zakładka „Urząd-Inspektor Ochrony Danych” lub pod linkiem

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7652/3773/inspektor-ochrony-danych-ochrona-danych-osobowych-rodo-cyberbezpieczenstwo-zglaszanie-incydentow-monitoring-wizyjny.html

Traci moc ogłoszenie starosty z dnia 4 maja 2020 r.

×

Zapisz się do newslettera