Kamera on-line

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Działania 7.3 POKL

Zestaw logo 
Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie –Koźlu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Termin składania wniosków kończy się dnia 11 grudnia 2009 r.
 
Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2009 r. w godz. 10.00 – 14.00,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13.
 
Podmioty mogące starać się o wsparcie to m.in.: organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, instytucje z obszarów wiejskich, przedsiębiorcy oraz wszystkie kwalifikujące się podmioty w ramach Działania 7.3., które chciałyby skorzystać z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze aspekty dokumentacji konkursowej do w/w Działania oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
 
Wszystkich Państwa, którzy zechcą uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym prosimy
o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej www.opole.roefs.pl w zakładce Dokumenty.
 
Formularz należy przesłać faksem na nr 077 402 51 15 lub mailowo na adres  
RO EFS w Opolu zaprasza również na następujące spotkania informacyjne:
Miejsce
Termin
Godzina
Temat
 
Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich w Oleśnie
ul. Dębowa 3 (Internat ZSEiO)
46-300 Olesno
 
09.11.
2009 r.
10:00
Zasada równości szans kobiet
 i mężczyzn w projektach PO KL.
Przygotowanie beneficjentów Poddziałania 9.1.2 do realizacji projektów.
 
 
 
 
Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
 
16.11.
2009 r.
10:00
Tworzenie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.
Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej
Ul. 1-go Maja 13/2, Opole
 
18.11.
2009 r.
9:00
Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania beneficjentów Poddziałania 9.1.2 do realizacji projektów.
 
Osobą do kontaktu w sprawach spotkania informacyjnego w  RO EFS jest Tomasz Kosowski – Specjalista ds. informacji i promocji: Tel.: 0 77 402 51 16; E-mail:

DOCFormularz zgłoszeniowy (152,00KB)

×

Zapisz się do newslettera