Kamera on-line

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa może powodować trudności w załatwianiu spraw w wydziale komunikacji. Chodzi zarówno o wdrożone w wydziale  środki zapobiegawcze, jak i sytuację kadrową. Pewna część pracowników  ze względu na zamknięcie placówek oświatowych korzysta ze świadczeń opiekuńczych nad dziećmi. Ponadto obecnie urzędnicy wydziału odbierają około trzykrotnie więcej telefonów z pytaniami mieszkańców o termin załatwienia sprawy. Pracownicy Wydziału Komunikacji nie są wstanie odebrać wszystkich połączeń telefonicznych gdyż, ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw osób już zapisanych. Z tego powodu, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, apelujemy, aby w okresie epidemii maksymalnie ograniczyć swoje wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu do spraw niezbędnych. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, trwają prace nad wdrożeniem systemu kolejkowego, który ma na celu usprawnienie obsługi klienta poprzez elastyczne zarządzanie ruchem klientów. Dodatkową zaletą systemu kolejkowego będzie możliwość zarezerwowania kolejki przez Internet. Dzięki tej funkcji mieszkańcy powiatu mogą zaplanować z wyprzedzeniem wizytę w Wydziale Komunikacji na konkretny dzień i godzinę.
Ponadto w związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym Wydział Komunikacji i Transportu będzie pracował w ograniczonym składzie personalnym dlatego też prosimy wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość.

Poniżej przygotowaliśmy krótką informację na temat ścieżki postępowania w najważniejszych sprawach dotyczących Wydziału Komunikacji i Transportu:

 1. Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju) – nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu – terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie można tego było uczynić w inny sposób (np. poprzez ePUAP  lub pocztą tradycyjną) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanego z COVID-19  zostały wydłużone w roku 2020 do 180 dni (z obecnych 30);
 2. Pojazdy nowe zakupione w salonie – w celu ich zarejestrowania należy  się skontaktować telefonicznie z WKIT. Pracownik WKIT  ustali telefonicznie datę i godzinę wizyty mieszkańca, który złoży formalny wniosek oraz dostarczy komplet oryginalnych dokumentów papierowych, a jednocześnie podczas tej samej wizyty – odbierze tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie;
 3. Odbiór dowodu rejestracyjnego  – następuje po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na konkretną datę oraz godzinę. Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne i można go odebrać w terminie późniejszym. Przypominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu, a pojazd posiada ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC;
 4. Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest to sprawa pilna. Przypominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu, a pojazd posiadał ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC.
 5. Wtórniki dokumentów komunikacyjnych (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, tablice rejestracyjne, nalepka na szybę) – takie sprawy załatwia się po wcześniejszym  umówieniu się telefonicznie na konkretną datę oraz godzinę z pracownikiem Wydziału.
 6. Pojazdy sprowadzone z zagranicy – należy korzystać z oznaczeń wydanych przez kraj pochodzenia. Ważne jest, żeby pojazd został ubezpieczony. Urząd rejestruje takie pojazdy tylko w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach kiedy pojazd nie posiada oznaczeń i jest niezbędny dla funkcjonowania właściciela - takie sprawy załatwia się po wcześniejszym  umówieniu się telefonicznie na konkretną datę oraz godzinę z pracownikiem Wydziału. Przypominamy, iż obowiązek rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów członkowskich Unii Europejskiej został przedłużony z 30 do 180 dni w 2020r.
 7. Prawo jazdy – wniosek można złożyć za pośrednictwem ePUAP, w pierwszej kolejności urząd wydaje wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwia sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie.
 8. Sprawy związane z organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych, oraz związane z transportem drogowym są załatwiane po uprzednim umówieniu się na wizytę pod numerem 774052759.

Przypominamy też zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w czasie epidemii

 1. Wszelkie wnioski wraz z załącznikami składane mogą być wyłącznie:
  – środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (ePUAP,),
  – za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  – po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie na konkretną datę i godzinę;
 2. Wnioski do Wydziału są dostępne pod adresem internetowym: https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4034/3506/druki-wnioski-formularze-oraz-katalog-uslug-swiadczonych-przez-wydzial-komunikacji-i-transportu.html
 3. Informacje w sprawach z zakresu Wydziału udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną;
 4. Odbiór dokumentów możliwy jest po telefonicznym ustaleniu terminu i godziny;

Informacje są udzielane pod numerami telefonu:
- rejestracja pojazdów - 774052738, 774052763, 774052756, (774052737 od 01.07.2020r.)
-
prawo jazdy: 774052736.

×

Zapisz się do newslettera