Kamera on-line

ZNICZ - 2009

30 października rusza policyjna akcja „ZNICZ – 2009”. Podczas działań policjanci będą czuwać przede wszystkim nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego oraz osób odwiedzających groby. W rejonie cmentarzy zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego. Działania zostaną zakończone  1 listopada o północy.

Od 30 października od godziny 14:00 do 1 listopada do północy w rejonie cmentarza „Kuźniczka” zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego:

> na Al. Spokojnej, za skrzyżowaniem z ul. Ogrodową zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ul Gajowej),
> na wszystkich wyjazdach z ulic łączących się z Al. Spokojną ustawione zostaną znaki nakazu jazdy zgodnie z kierunkiem wprowadzonym na Al. Spokojnej,
>  dopuszcza się możliwość parkowania pojazdów po lewej stronie Al. Spokojnej,
> na ul. Gajowej od skrzyżowania z Al. Spokojną do ul. Grunwaldzkiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy,
> dopuszcza się  parkowanie pojazdów po lewej stronie ul. Gajowej, równolegle do krawędzi jezdni,
> dojazd do cmentarza będzie możliwy jedynie dla autobusów MZK oraz pojazdów, którymi przewożone są osoby mające znaczne trudności z poruszaniem się.

 Zmiana organizacji ruchu drogowego nastąpi również w rejonie cmentarza w Koźlu:

 > zabrania się parkowania pojazdów po obu stronach ul. Raciborskiej, dopuszcza się jedynie parkowanie na krótkim odcinku ul. Raciborskiej do skrzyżowania z ul. Głubczycką do ul. Wiklinowej po prawej stronie jezdni,
> wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na całej długości ul. Cmentarnej,
> dopuszcza się parkowanie pojazdów jedynie na parkingu przy ul. Cmentarnej oraz parkingu za cmentarzem,
> wyłączona z ruchu zostanie ulica prowadząca na tył cmentarza,
> dojazd do cmentarza będzie możliwy jedynie ul. Cmentarną.

×

Zapisz się do newslettera