Kamera on-line

Już działamy! Szpital powiatowy w Koźlu dziś otworzył się dla pacjentów na nowo!

Poniżej najważniejsze informacje:

Osoby, które miały planowane przyjęcie do szpitala przed epidemią koronawirusa będą sukcesywnie przyjmowane zgodnie z ustaleniem i wskazaniami medycznymi. By poprawić komunikację wprowadzamy specjalny nr telefonu: 690 694 999, pod którym można od godz. 7.30 do 14.30 w dni robocze zasięgnąć informacji.

Wrócił SOR, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, O. Ginekologii i Położnictwa, O. Okulistyczny, O. Chirurgiczny, O. Urologiczny, Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym.

Od 26 czerwca uruchamiamy Oddział Urazowo-Ortopedyczny, a od 29 czerwca Oddział Dziecięcy.

Od 22 czerwca na potrzeby diagnostyki szpitalnej oraz pacjentów przychodni przyszpitalnej uruchomiona została pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego firmy Helimed na terenie placówki. Natomiast dla pacjentów tzw. zewnętrznych, działa placówka na ulicy Cichej w Kędzierzynie-Koźlu.

Nocna i świąteczna opieka medyczna obecnie jest realizowana dalej na ul. Judyma, natomiast od 29 czerwca przewidujemy uruchomienie jej także na terenie szpitala, przy SOR.

Pracownie ultrasonografii zostaje dalej na ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu.

Pracownie rentgenowskie działają zarówno na ul. Roosevelta jak i na ul. Judyma i Harcerskiej.

Przyszpitalne poradnie specjalistyczne działają bez zmian.

Od dziś - ze względu na powrót SOR-u - przestaje funkcjonować siedmiodniowe ambulatorium przyszpitalne.

Wszystkie zespoły ambulansów są stale dezynfekowane i w pełni bezpieczne dla personelu i pacjentów.

Od dziś będą funkcjonowały 3 punkty pobrań - utrzymany punkt pobrań w Koźlu uruchomiony na początku epidemii, drugi w kontenerach na terenie szpitala i trzeci punkt w miejscu pobierania wymazów przy ul. 24 kwietnia.

Bardzo dobrą informacją jest fakt wprowadzenia porodów rodzinnych. Partner towarzyszący rodzącej będzie przebadany w kierunku SARS-CoV-2. Ze względu na bezpieczeństwo personelu i pozostałych pacjentów będzie musiał poczekać ok. 1,5 godz. na wynik testu.

Dla wszystkich pacjentów, u których będą realizowane zabiegi usunięcia zaćmy w naszym szpitalu, w cenie świadczenia będą wykonane testy w kierunku obecności koronawirusa.

Pacjenci przyjmowani na SOR będą przyjmowani w reżimie triażowym z zastosowaniem pełnych zabezpieczeń dla personelu.

Wszyscy pacjenci przyjmowani do szpitala będą wypełniali obowiązkowe ankiety m.in. dotyczące ewentualnej ekspozycji na wirus SARS-CoV-2. Będą także mieli badaną temperaturę. Zgodnie z zaleceniami medycznymi wszystkie osoby wobec których pojawi się taka konieczność będą mieli wykonywane testy na obecność SARS-CoV-2.

×

Zapisz się do newslettera