Kamera on-line

Powiat złożył wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu złożyło wnioski do wieloletniego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Program zakłada wsparcie samorządów gminnych i powiatowych w zakresie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych w celu zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Wnioski można było składać do 30 września 2009 r.

W ramach programu Starostwo Powiatowe stara się o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej Długomiłowice-Gierałtowice wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej. Wdrożenie tego projektu zakończy całkowicie przebudowę ważnej powiatowej drogi, która wiąże sieć dróg powiatowych z drogami krajowymi. Udostępni tym samym nowoczesne i bezpieczne połączenie lokalnych ośrodków gospodarczych takich jak siedziba gminy Pawłowiczki oraz duży obszar gminy Reńska Wieś. 
Kolejny wniosek dotyczy dróg wzdłuż ulic: Waryńskiego, Mostowa i Aleja Lisa. Są to drogi tworzące układ kanalizujący ruch od drogi krajowej nr 40, następnie krzyżujące się w okolicach największego zakładu przemysłowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego: ZAK S.A. i dalej prowadzące do drogi wojewódzkiej nr 408. Warto tu nadmienić, że przenoszą one ponad 90% ruchu na osiedlu Azoty, na które składają się dojazdy do pracy osób z centrum Kędzierzyna-Koźla oraz okolicznych obszarów wiejskich. Każdego dnia z drogi korzysta m.in. około 2500 mieszkańców powiatu dojeżdżających do zakładów chemicznych i ponad 500 uczniów uczących się w pobliskich szkołach.
W ramach programu złożono także wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej wzdłuż ulicy Harcerskiej i Stalmacha w Kędzierzynie-Koźlu. Przypomnijmy, że Starosta wraz Zarządem Powiatu już wcześniej na wniosek mieszkańców Śródmieścia zadeklarowali wykonanie zadania zaraz po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej w tym rejonie.
AL
×

Zapisz się do newslettera