Kamera on-line

Bezpieczniej i ładniej przy drogach powiatowych

W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kędzierzynie-Koźlu w 2008 roku przeznaczono środki finansowe na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne terenów zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów stanowiących własność Powiatu”.
W ramach tego zadania Starostwo Powiatowe wykonało i będzie wykonywać nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych oraz zabiegi pielęgnacyjne istniejących nasadzeń. Usunięto również z pasa dróg powiatowych drzewa obumarłe i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.
W pierwszej kolejności nasadzenia wykonano wzdłuż najbardziej uczęszczanych dróg powiatowych w naszym mieście, m.in. przy ul. Damrota, ul. Wojska Polskiego,
ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Wzdłuż tych ulic zostały nasadzone klony wraz
z zabezpieczeniami w postaci palików, celem stabilizacji drzew. Została również zagospodarowana wysepka na wysokości przystanku MZK przy ul. Karola Miarki. W miejscu tym uporządkowano teren, usunięto stare pniaki i nasadzono drzewa z gat. klon oraz krzewy
z gat. tawuła, berberys.
Chcąc podnieść atrakcyjność naszych dróg, w przyszłym roku planuje się również wykonanie nasadzeń uzupełniających oraz przeprowadzenie pielęgnacji terenów zieleni wzdłuż dróg powiatowych. Należy również zaznaczyć, iż pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, zadbają o przygotowanie młodego drzewostanu na okres wiosennej wegetacji: rośliny będą podlewane i przycinane.

Nowo posadzone klony wzdłuż parkingu przy ul. Wojska Polskiego
Zagospodarowana wysepka na wysokości przystanku MZK przy ul. Karola Miarki

×

Zapisz się do newslettera