Kamera on-line

Starosta Józef Gisman odznaczony Medalem 50 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 18 listopada br Józef Gisman został odznaczony Odznaką Honorową PCK III stopnia oraz medalem 50 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczenie oraz legitymację o numerze 151 000, a także medal i akt nadania wręczył Staroście w imieniu władz PCK Ryszard Skorek – Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK w Opolu.

Uroczysta gala nadania odbywała się w tym roku w Warszawie a odznaczenia w Regionie wręczano w ubiegłą niedzielę, jednakże Starosta nie mógł w nich uczestniczyć, stąd miłe spotkanie w Starostwie.

To zaszczytne odznaczenie przyznaje się za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa PKC, nadaje go Kapituła Odznaki Honorowej, a medal 50 - lecia HDK PCK nadaje Prezes Zarządu Głównego PCK - Pan Andrzej Podsiadło wraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Ryszard Skorek przypina medal Staroście Józefowi Gismanowi
Oprócz odznaczenia Starosta otrzymał także medal z okazji 50 lat honorowego krwiodawstwa PCK
Odznaczenie, akt nadania medalu 50 - lecia PCK oraz legitymacja dla Józefa Gismana

×

Zapisz się do newslettera