Kamera on-line

Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2009 roku

Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2009 roku

Miesiąc - Dzień posiedzenia (data)
Styczeń - brak
Luty - 3
Marzec - 3 i 17
Kwiecień - 7 i 21
Maj - 5 i 19
Czerwiec - 9 i 23
Lipiec - 7
Sierpień - brak
Wrzesień - 8 i 22
Październik - 6 i 20
Listopad - 3 i 17
Grudzień - 8

×

Zapisz się do newslettera