Kamera on-line

Wyróżnienie Honorowe Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego - Statuetki Koziołków

W dniu 05 lutego 2009 roku o godzinie 16.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetki Koziołków". To zaszczytne wyróżnienie nadawane przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w tym roku otrzymał Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Śióstr Św. Elżbiety.

Uroczystość została uwieńczona koncertem muzycznym.

W uroczystości wziął udział m.in. Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski
Starosta Józef Gisman i Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel wręczają statuetkę Siostrze Annie Kołodziejczyk
Nagrodzeni - przedstawiają kilka słów o codziennej pracy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
Występ podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
Występ muzyczny wieńczący spotkanie

Statuetka „Koziołków” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym corocznie przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Regulamin przyznawania statuetki został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 stycznia 2001 r. „Koziołki” to szczególny wyraz uznania przyznawany za wybitne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dziedzinach takich jak:
 - gospodarka 
 - edukacja 
 - kultura i sztuka 
 - ekologia  
 - sport
 - ochrona  zdrowia              
 - samorząd   terytorialny

Rada Powiatu honoruje wyróżnieniem również za działalność społeczną wykraczającą poza obowiązki zawodowe oraz zadania statutowe instytucji. Statuetka „Koziołków” przyznawana jest również za ratowanie życia i mienia mieszkańców Powiatu z narażeniem własnego życia i zdrowia.
Wyróżnienie przyznawane jest raz do roku, w dwóch kategoriach:
- indywidualnej, którą mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne
- zbiorowej, którą mogą otrzymać wszystkie jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne
Kandydatów do wyróżnienia statuetką „Koziołków” mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne. Laureaci wyróżnienia z lat ubiegłych:
1. Petrochemia Blachownia S.A.
2. Drużyna siatkarska „Mostostal – Azoty” S.A.
3. Pan Andrzej Sałacki , Henryk Chromik, Ryszard Pacułt, Leon Piecuch
4. Zespół Pieśni i Tańca „Komes”
5. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
6. Ojciec Norbert, Pan Marian Wojciechowski
7. Klub Honorowych Dawców Krwi im. Prof. Ludwika Hirszfelda w K-K
8. Miejskie Koło Nr 15 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w K-K
9. Polski Czerwony Krzyż w K-K

×

Zapisz się do newslettera