Kamera on-line

Trwa przebudowa Placu Wolności

W miesiącu styczniu rozpoczęły się prace modernizacji terenu wokół budynku – siedziby Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13. Obecna nawierzchnia Placu z masy bitumicznej ułożona wiele lat temu na kostce brukowej granitowej, była już tak bardzo zerodowana, z zastoiskami wód i ubytkami, że utrudniała komunikację. W ramach remontu zostanie również wykonana wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją odprowadzającą wody opadowe z dachu budynku Starostwa.

Ze względu na techniki budowania w latach powstania budynku, około roku 1926, istniejąca kanalizacja jest nieuporządkowana. Forma architektoniczna Budynku wymaga, aby teren wokół niego też miał podobny charakter i nawiązywał do epoki, w którym powstał. Dlatego tworząc nową nawierzchnię nastąpi odtworzenie kostki brukowej granitowej koloru szarego. Zostanie ona położona na podsypce z miału kamiennego. Schody umożliwiające zejście na Plac też będą nowe z kostki brukowej. Zostaną również wyznaczone miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe wyłącznie dla pracowników. Nie zapomniano też o rowerzystach załatwiających sprawy w Urzędzie, zapewniając im stojaki na rowery. Władze Starostwa modernizując Plac Wolności zadbały o pasy zieleni, która umieszczona zostanie wzdłuż krawężnika betonowego otaczającego Plac. Zieleń jest niezbędna, aby otoczenie stało się bardziej przyjazne środowisku. Remont nawierzchni Placu zdecydowanie poprawi standard użytkowania oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych.
Prace na Placu Wolności - plac budowy wizytuje Starosta Józef Gisman
Prace na Placu Wolności
Prace przy Placu Wolności

×

Zapisz się do newslettera