Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łężce - DK Nr 38: Etap I

Tablica Większyce-Łężce etap I.jpeg


Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap I”.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego wynosi 911 508,37 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 1 823 016,75 PLN.

Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Reńska Wieś.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę 1 894 m drogi, na której ułożona zostanie nowa wzmocniona nawierzchnia jezdni oraz utwardzone zostaną pobocza o powierzchni 2 940 m2 i wybudowane zostanie 960 m2 chodnika. Zadanie zostanie uzupełnione o nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na dwóch przejściach dla pieszych zostanie zamontowane aktywne oznakowanie oraz solarne latarnie uliczne, a dodatkowo przy drodze pojawi się solarny, radarowy wyświetlacz prędkości ruchu pojazdów.

Harmonogram prac:
1.    Roboty pomiarowe – lipiec 2020 r.
2.    Roboty rozbiórkowe – lipiec 2020 r.
3.    Poszerzenie jezdni – sierpień 2020 r.
4.    Odbudowa zjazdów na użytki rolne – sierpień – wrzesień 2020 r.
5.    Nawierzchnia – wrzesień – październik 2020 r.
6.    Chodniki i zjazdy z kostki betonowej – wrzesień – październik 2020 r.
7.    Pobocza i oznakowanie – październik 2020 r.

Zakończenie inwestycji: październik 2020 r.

Zdjęcia Większyce-Łężce etap I-FDS (1).jpeg

Zdjęcia Większyce-Łężce etap I-FDS (2).jpeg

Zdjęcia Większyce-Łężce etap I-FDS (3).jpeg

Foto: Piotr Kramarz

21 października 2020 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zawarł Aneks do umowy z Wykonawcą zadania określając termin zakończenia robót budowlanych na listopad 2020 r.

Stan na koniec października 2020 r.
Droga Większyce-Łężce-etap I (1).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (2).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (3).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (4).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (5).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (6).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (7).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (8).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (9).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (10).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (11).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (12).jpeg

Stan na połowę listopada 2020 r.

Droga Większyce-Łężce-etap I (13).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (14).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (15).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (16).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (17).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (18).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (19).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (20).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (21).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (22).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (23).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (24).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (25).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (26).jpeg

Droga Większyce-Łężce-etap I (27).jpeg

Foto: Anna Małkowska

Stan na koniec grudnia 2020 r.

Droga Większyce-Łężce etap I-FDS (1).jpeg

Droga Większyce-Łężce etap I-FDS (2).jpeg

Droga Większyce-Łężce etap I-FDS (3).jpeg

Foto: Piotr Kramarz

Flaga i godło dla FDS.png

 

×

Zapisz się do newslettera