Kamera on-line

Szkolenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

PRACODAWCO, NIE CZEKAJ NA KONTROLĘ!  SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu po raz kolejny rozpoczyna akcję promocyjną „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”. Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 9 pracowników. W tym roku grupa ta zostanie rozszerzona o pracodawców zatrudniających od 10 do 20 pracowników, którzy spełniają kryteria określone w art.23711 §1 pkt. 1;2 Kodeksu pracy tj. samodzielnie wykonują zadania służby bhp w swoich zakładach pracy.
Przystąpienie Państwa zakładu do programu pozwoli w ramach samokontroli wyeliminować (zminimalizować) zagrożenia wypadkowe i zawodowe. W związku ze zmianami w prawie pracy, jak również po wprowadzeniu w życie przepisów tzw. ustawy wypadkowej na mocy której wysokość składek ubezpieczeniowych zależna jest od występujących w zakładzie zagrożeń – udział w bezpłatnych szkoleniach poświęconych tej problematyce jest naszym zdaniem bardzo przydatny i może przynieść wymierne korzyści.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP: Listę kontrolną z komentarzem, a także poradniki dla pracodawców Prawo Pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji. W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem.
Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych. Już ponad dwustu pięćdziesięciu przedsiębiorców z Opolszczyzny może się pochwalić posiadaniem takich wyróżnień.
Szkolenia dla uczestników programu odbędą się w siedzibach Starostw Powiatowych oraz Urzędzie Miasta Opola, a także innych miejscach ustalonych przez organizacje pracodawców.

Tematyka szkoleń będzie obejmować m.in.:
• wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
• ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
• uwarunkowania dot. wyposażenia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego,
• legalność zatrudnienia i konsekwencje dla pracodawców zatrudniających osoby niezgodnie z przepisami prawa.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 907 lub 00 77 47 00 900.

Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl

DOCInformacja o szkoleniach dla pracodawców (213,00KB)
DOCHarmonogram szkoleń OIP (33,00KB)

×

Zapisz się do newslettera