Kamera on-line

Umowa na projekt rozwoju szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim podpisana

26 lutego 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski podpisał umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Z ramienia Zarządu Województwa Opolskiego umowę podpisali: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Województwa Tadeusza Troszyńskiego, a z ramienia Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Starosta Józef Gisman i Wicestarosta Marek Matczak wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Wiesławy Trelki.

W ramach tej inwestycji trzy szkoły ponadgimanzjalne prowadzone przez Powiat zyskają nową infrastrukturę, która na co dzień służyć będzie do przygotowywania zawodowego uczniów.

Na projekt trwający od lutego do listopada br. Powiat uzyskał ponad 2,3 mln złotych dofinansowania, a całkowita jego wartość to ponad 2,7 mln zł. Samorząd powiatowy dołoży do projektu 400 tys. zł.

Pierwsza część projektu polega na przebudowie barki motorowej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej - „MS Sucharski”. Przebudowany zostanie kadłub, układ napędowy, układ sterowy i wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne.
Barka zostanie także wyposażona w nowoczesne urządzenia nawigacyjne, nową rozgłośnię manewrową oraz co ważne w nową oczyszczalnię ścieków. Odtąd nauka i podróżowanie na statku będą się odbywać w komfortowych warunkach.

Druga cześć projektu polega na odnowieniu i uzupełnieniu parku maszynowego dwóch pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Stare i awaryjne obrabiarki klasyczne zostaną wymienione na sześć nowych maszyn oraz dodatkowo Centrum wzbogaci się o 2 nowe frezarki CNC oraz 2 nowe tokarki CNC. Zakupione urządzenia staną
w wyremontowanych także w ramach projektu pomieszczeniach.
Dzięki temu Centrum będzie mogło poszerzyć ofertę edukacyjną o dwa nowe zawody: operator obrabiarek skrawających oraz technik mechatronik - specjalizacja: technik sterowania.

Trzecią szkołą, która skorzysta na projekcie będzie Zespół Szkół nr 3 na osiedlu Sławęcice, gdzie dawne laboratorium chemiczne zostanie przebudowane i zaadaptowane na potrzeby nowych form kształcenia cieszących się coraz większą popularnością: symulacyjnych sal dydaktycznych do nauki hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego, które w powiecie prowadzi wyłącznie ta placówka.
Przebudowane sale zostaną także w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe.

 Od lewej Wicestrosta Marek Matczak, Skarbnik Wiesława Trelka, Starosta Józef Gisman oraz Marszałek Józef Sebesta, Wicemarszałek Józef Kotyś oraz Skarbnik Województwa Tadeusz Troszyński
Po podpisaniu umowy
 

×

Zapisz się do newslettera