Kamera on-line

1500 metrów nowego chodnika w Zakrzowie wraz z poszerzoną jezdnią

Zakończyła się budowa chodnika w miejscowości Zakrzów. Prace odbywały się na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 427 do miejscowości Sukowice na nitce drogi nr 1422. Roboty objęły także poszerzenie jezdni oraz budowę infrastruktury kanalizacyjnej należącej do pasa drogowego. Łączna długość chodnika to 1500 m. Koszt budowy pochłonął ponad 540 tys. Środki w całości pochodziły z budżetu powiatu. Prace trwały 5 miesięcy, z przerwą w okresie zimowym. Głównego inicjatorem budowy chodnika i poszerzenia jedni był radny powiatowy Mirosław Andrejczuk. Inicjatywę zaakceptował Zarząd Powiatu, a rada uchwałą przekazała do realizacji. Oddanie chodnika do użytku zbiegło się z ważnym wydarzeniem. W najbliższy weekend bowiem w Zakrzowie rusza ART CUP. Wtedy w tej rejon zjadą gwiazdy z całego kraju. Dobrze więc, że udało się w porę zakończyć tę ważną inwestycję.  
2.jpeg    
Warto nadmienić, że wkrótce wyremontowany zostanie kolejny chodnik, tym razem w Dziergowicach, rozpoczęły się też prace przy budowie chodnika na odcinku Długomiłowice – Reńska Wieś. Podobnie jak w miejscowości Cisek. Poza tym zakończono wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych za prawie 59 tys. zł.
Poniżej na zdjęciu: Starosta Józef Gisman, wicestarosta Marek Matczak, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, przewodnicząca Komisji Infrastruktury Zofia Pokorska, skarbnik powiatu Wiesława Trelka, wójt gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin, członkowie zarządu – Andrzej Krebs i Jerzy Pałys, prezes LKJ Lewada Andrzej Sałacki, wiceprezes Anetta Sałacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś, za-ca dyrektora Krzysztof Siemaszko, sołtys Zakrzowa Krzysztof Kudela, radni a także mieszkańcy miejscowości oraz zaproszeni goście.     

1.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera