Kamera on-line

Szkoły prowadzone przez powiat przygotowane do nowego roku. Mimo pandemii wyniki naboru okazały się udane

710 nowych uczniów rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Tegoroczny nabór okazał się udany. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią w szkołach prowadzonych przez starostwo kształcić się będzie 60 uczniów więcej niż pokazywały wskaźniki demograficzne. To niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nabór, a przy tym promocja placówek odbywała się wyłącznie w Internecie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się profile zawodowe, co jest zapewne podyktowane chęcią bezpośredniego podjęcia pracy przez młodych ludzi. Mimo epidemii w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących udało się otworzyć nowy kierunek – technik transportu kolejowego.

Najwięcej nowych uczniów trafi do naszych szkół z powiatu strzeleckiego, potem krapkowickiego, prudnickiego, ale też Raciborza, Żor, Gliwic, Kłobucka, Wielkopolski i powiatu leszczyńskiego.

We wszystkich szkołach uczyć się będzie 3400 uczniów w 124 oddziałach. Największą popularnością w szkołach technicznych – podobnie jak przed rokiem - cieszyły się zawody: spedytor z innowacją mundurową, logistyk oraz informatyk. Szkoły zostały dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć w warunkach epidemii, zgodnie z wytycznymi kuratora oświaty i sanepidu.

- Są przygotowane do pracy w reżimie sanitarnym, wszędzie będą środki dezynfekcyjne, poza tym w momencie przemieszczania się z klasy do klasy na korytarzu uczniowie będą nosili maseczki, ci, którzy ich nie będą mieli - otrzymają je od nas. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego w szkołach otwarte zostaną dodatkowe wejścia do placówek, tak by maksymalnie rozproszyć uczniów podczas przemieszczania się. Placówki mają też przygotowane izolatki. W przypadku podejrzenia zakażenia będziemy postępowali zgodnie z decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – tłumaczy Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.  

AL

Foto: W ZSTiO w Azotach otwarty został nowy kierunek - technik transportu kolejowego

ZSTiO.jpeg

×

Zapisz się do newslettera