Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków: Etap III

Tablica FDS Zwiastowice-Ucieszków etap III 2019.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w roku 2019 zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków: Etap III”.

Dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Celowego wynosiło 684 383,54 PLN, a wartość całej inwestycji opiewała na kwotę 855 479,42 PLN.

Fundusz Dróg Samorządowych, z którego współfinansowano inwestycję stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu była poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Pawłowiczki.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- przebudowę 1 084 m drogi, na której ułożona została nowa wzmocniona nawierzchnia jezdni o szerokości pasa ruchu 3,0 m,
- budowę 152 m chodnika o szerokości 2,0 m,
- budowę pobocza po obu stronach jezdni na długości 1 625 m,
- przebudowę skrzyżowania w miejscowości Gościęcin,
- budowę zjazdów o łącznej powierzchni 226 m2,
- wykonanie 2 miejsc zróżnicowania nawierzchni jezdni na wjazdach do miejscowości na odcinku 10 m,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawiono także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Harmonogram prac zakładał:
1.    Roboty pomiarowe – październik 2019 r.
2.    Roboty rozbiórkowe – październik – listopad 2019 r.
3.    Poszerzenie jezdni – listopad 2019 r.
4.    Odbudowa zjazdów i przepustów pod zjazdami – październik – listopad 2019 r.
5.    Nawierzchnia – listopad 2019 r.
6.    Chodnik – listopad 2019 r.
7.    Pobocza i oznakowanie – listopad 2019 r.

Zakończenie inwestycji – grudzień 2019 r.

Zwiastowice-Ucieszków etap III.jpeg

Foto: Piotr Kramarz

Flaga i godło dla FDS.png

×

Zapisz się do newslettera