Kamera on-line

Samorządowcy z powiatu omawiali warianty kanału Dunaj-Odra-Łaba

W Bohuminie i Chałupkach rozmawiano o wariantach przebiegu kanału Dunaj-Odra-Łaba i rozwoju żeglugi śródlądowej. Stronie polskiej przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, a stronie czeskiej Jan Sechter, wiceminister Transportu.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z naszego powiatu: wicestarosta Józef Gisman, prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska, wójt gminy Cisek Rajmund Frischko oraz gminy Bierawa Krzysztof Ficoń.

Kanał Odra-Dunaj ma biec przez powiat kędzierzyńsko-kozielski, a w drodze konsultacji omawiane były różne koncepcje drogi wodnej. Przy wyborze brane będą czynniki społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe.

Projekt Dunaj-Odra-Łaba to przedsięwzięcie, które wspólnie z Odrzańską Drogą Wodną połączy trzy duże europejskie rzeki. Jak przekonuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wzmocni ono wymianę towarów pomiędzy zespołem portów Szczecin-Świnoujście a Wrocławiem i Górnym Śląskiem, jak również z Czechami. Analizy popytowe wskazują na opłacalność projektu, zwłaszcza biorąc pod uwagę unijną politykę Europejskiego Zielonego Ładu i promowanie niskoemisyjnych środków transportu, a do takich należy żegluga śródlądowa.

Polska i Czechy od dawna współpracują ze sobą przy realizacji projektu Dunaj-Odra-Łaba w ramach eksperckiej grupy roboczej oraz na szczeblu ministerialnym. Możliwe jest wspólne stanowisko obu państw w ramach nadchodzącej rewizji transeuropejskich szlaków transportowych TEN-T tak, by uwzględnić w nich śródlądowe drogi wodne, w tym Odrzańską Drogę Wodną i projekt Dunaj-Odra-Łaba. Dzięki temu łatwiejsze będzie wnioskowanie o finansowanie ze środków unijnych dla inwestycji.

al

Dunaj1.jpeg

Dunaj3.jpeg

Dunaj2.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera