Kamera on-line

Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W dniu 20.04.2009 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego przeprowadzone zostały zorganizowane przez Opolski Wojewódzki i Kędzierzyńsko – Kozielski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża i Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego otwarte przez Wicestarostę Marka Matczaka, Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w których uczestniczyły drużyny sześciu szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, za wyjątkiem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu.

Zwycięzcą zawodów została ekipa II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu, która wykazała się dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym uzyskując 82 pkt na 94 pkt możliwe do zdobycia. Zwycięska drużyna reprezentować będzie Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski na wojewódzkich zawodach, które odbędą się dnia 9.05.2009 r. w Opolu w dniu 30.05.2009 r. Warto dodać, że drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu w dwóch ostatnich latach uczestnicząc w tego typu ogólnopolskich zawodach zajęła raz trzecie, a raz siódme miejsce w kraju. Trzy pierwsze drużyny kędzierzyńsko – kozielskich zawodów otrzymały puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe, które wręczył Wicestarosta Marek Matczak, zaś wszystkie sześć drużyn otrzymało piłki również ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Wspomnieć należy, że przeprowadzona w 2009 r. przez w/w zarządy Polskiego Czerwonego Krzyża w szkołach akcja honorowego dawstwa krwi przyniosła efekt w postaci 200 l oddanej krwi, niezastąpionego leku ratującego życie.

×

Zapisz się do newslettera