Kamera on-line

Powiat kędzierzyńsko-kozielski najbardziej rozwojowy na Opolszczyźnie i drugi w kraju

Samorząd z Kędzierzyna-Koźla utrzymał swoje miejsce z 2018 roku zdobywając drugą lokatę w kraju i pierwszą w województwie opolskim. Wyniki rankingu zaprezentowano w Ossie pod Warszawą na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich z udziałem samorządowców z całego kraju.

Zgromadzenie zwoływane jest po to, by procedować najważniejsze dla tej organizacji uchwały, a także przyjąć ważne z punktu widzenia samorządów lokalnych stanowiska. Spośród powiatów z Opolszczyzny Kędzierzyn-Koźle znalazł się w zestawieniu jako jedyny, zdobywając dwie prestiżowe nagrody. W ramach rankingu bowiem samorządy mogą otrzymać także specjalne wyróżnienie "Super Powiat”, przyznawane jest jeżeli jednostka uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych, co świadczy o kompleksowym i wielotorowym działaniu danego samorządu. Ocena ekspercka przeprowadzana jest całkowicie bezpłatnie, co z kolei jest wyznacznikiem wiarygodności. Dlatego też wyniki rankingu są tak cenione i oczekiwane w kraju. To wyjątkowa okazja do weryfikacji dokonań i sprawdzenia się na tle innych. Wręczenie wyróżnień miało odbyć się w kwietniu, ale ze względu na epidemię przesunięto obrady. Statuetki w imieniu starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzaty Tudaj odebrał wicestarosta Józef Gisman.

- Chciałbym podziękować w imieniu zarządu powiatu oraz radnych, a także wszystkich, którzy mieli swój wkład w ten sukces. Nasza praca jest weryfikowana przez mieszkańców każdego dnia, ale ważne jest także to, by móc zobaczyć jak wypadamy w kraju, w województwie, jak ta praca samorządowa jest oceniania na zewnątrz. Tak wysoka ocena bardzo cieszy, ale jest też dużym zobowiązaniem, a przede wszystkim napędza do jeszcze lepszych, wytężonych działań dla naszych mieszkańców – powiedział wicestarosta Józef Gisman.

- W poszczególnych kategoriach jak co roku trwa wyścig, na metę na przełomie 31 grudnia, a 1 stycznia każdego roku wpadają wszystkie uczestniczące samorządy, potem odbywa się końcowa ocena ekspercka i skrupulatne liczenie punktów. Oczywiście, w czołówce zachodzą zmiany, ale dobrym przykładem jest powiat kędzierzyńsko-kozielski, który zawsze znajdował się w gronie laureatów, a startuje w trudnej najliczniejszej grupie. Rok 2019 zakończył na drugim miejscu. Wyróżnienie odbiera lider, w tym wypadku starosta Małgorzata Tudaj, która zawsze gdy przyjeżdża podkreśla, że za tym wszystkim stoi urząd, ludzie, bez nich nic by się nie wydarzyło – mówi Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich.

A jak ranking poradził sobie w warunkach pandemii ? – On powstawał jeszcze w latach 90-tych, wtedy kiedy starostowie odbierali pierwsze laptopy ze Związku Powiatów Polskich, kiedy właściwie startowała informatyzacja, wtedy też ruszył nasz ranking właśnie przez Internet, dlatego też koronawirus akurat w tym aspekcie nas nie zaskoczył, ponieważ w żaden sposób nie naruszył procedury, organizacyjnie nic się nie zmieniło. Sam konkurs istotnie się rozrósł, teraz to już ponad 100 kryteriów – wspomina Rudolf Borusiewicz.

Kolejność w rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu "Dobry Polski Samorząd". Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Podczas zgromadzenia ogólnego starostowie z całego kraju procedowali ważne dla działalności związku i ich samorządów uchwały, przyjęto też stanowiska w sprawie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawie szpitali powiatowych i edukacji w dobie COVID-19. Przegłosowano też budżet ZPP oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do zarządu tej najprężniejszej organizacji samorządowej w kraju. W 2019 roku pracownicy biura ZPP przeanalizowali ponad 850 projektów aktów prawnych, a do 130 przygotowana została szczegółowa opinia. Ponadto zostało przeprowadzonych ponad 50 prac badawczych wśród powiatów i miast na prawach powiatu. W obradach wzięli udział reprezentanci najwyższych władz. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentował sekretarz stanu w jego kancelarii, minister Andrzej Dera.

Podczas gali Związek Powiatów Polskich wręczył także nagrody "Super Powiat", "Super Miasto" i "Super Gmina" za rok 2019.

Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

  • Powiat Drawski w kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców
  • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w kategorii: powiaty do 120 tys. mieszkańców
  • Powiat Poznański w kategorii: powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
  • Miasto Legnica w kategorii: miasta na prawach powiatu
  • Miasto Bolesławiec w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
  • Miasto Płońsk w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
  • Miasto Stronie Śląskie w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
  • Gmina Kobylnica w kategorii: gminy wiejskie

Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów". Patronat medialny nad rankingiem sprawują magazyn gospodarczy Fakty oraz Dziennik Warto Wiedzieć. Każdy z laureatów otrzymał specjalne vouchery na promocję samorządową w kilku ogólnopolskich tytułach prasowych oraz internetowych.

AL

zpp1.jpeg

zpp2.jpeg

zpp4.jpeg

zpp6.jpeg

zpp7.jpeg

zpp10.jpeg

zpp5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera