ATMOTERM S.A. - www.atmoterm.pl   System F7 - WWW  
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
Więcej informacji o programie F7 na www.atmoterm.pl
Podaj kryteria wyszukiwania:

Data dokumentu od: do:
Nazwa jednostki:
Regon:
Ilość dokumentów
wyświetlanych na stronie
(maksymalnie 200):

Wybierz rodzaj dokumentu:

Dokumenty z datą do 16.11.2010 r.
A. Wniosek o wydanie decyzji, udzielenia wskazań lokalizacyjnych
B. Decyzje i postanowienia, wskazania
C. Projekty polityk, strategi, planów lub programów
D. Polityki, strategie, plalny, programy
E. Raporty oddziaływania, analizy porealizacyjne, dokumentacja mierniczo-geol., informacje o wytwarzanych odpadach
F. Prognozy, przedsięwzięcia poza granicami RP, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych
G. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
H. Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia
I. Inne dokumenty

Dokumenty z datą po 16.11.2010 r.
N. Nowe dokumenty (zawierają odpowiedniki kart A-I)

System stworzony przez ATMOTERM S.A.